ПолеОпис
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>Кодування файлу XML
<yml_catalog date=”2018-09-25 17:22″>Батьківський тег
<shop>Початок файлу
Категорії товарів
<categories>Початок опису списку категорій, які використовуються у файлі XML.
<category id=”ID категории”>Назва категорії</category> 
<category id=”ID категории” parentId=”ID батьківської категории”>Назва категорії</category>Опис дочірньої категорії.
</categories>Кінець опису списку категорій.
Товари
<offers>Початок опису переліку товарів.
<offer> 
<name>Назва товару</name>Обмеження 200 символів
<categoryId>ID категорії товару</categoryId>Повинен відповідати категорії, оголошеній у блоці категорій. Вибирається перша із усіх категорій, даних в описі товару.
<oldprice>Ціна товару без знижки</oldprice>При відсутності поля oldprice використовується поле price.
<price>Ціна товару зі знижкою</price> 
<quantity_in_stock>Кількість товару</quantity_in_stock>
или
<quantity>Кількість товару</quantity>
Першим перевіряється поле quantity_in_stock. При наявності quantity_in_stock поле quantity ігнорується.
<picture>Посилання на зображення</picture>Якщо буде дано кілька полів picture, враховані будуть всі.
<vendor>Бренд, торгова марка або назва виробника</vendor> 
<vendorCode> Артикул, SKU товару </vendorCode>
або
<barcode> Артикул, SKU товару </barcode>
Першим перевіряється поле vendorCode. За наявності vendorCode поле barcode ігнорується.
<param name=”Назва атрибуту товару”> Значення атрибуту товару </param>Якщо буде дано кілька полів param, враховані будуть усі.
<description>Опис товару</description> 
</offer>Кінець опису товару.
</offers>Кінець опису переліку товарів.
</shop>Кінець файлу.
</yml_catalog>Закриваємо батьківський тег.

Приклад файлу:

https://h-profit.com/blog/xml_example.xml